Athens - (210) 7240039 / Crete - (2810) 222155

':

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Δελτίο Τύπου

Διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου /

International Invitation for the Nomination of External Members of the Administrative Council of Hellenic Mediterranean University

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) δημοσίευσε διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του ΕΛΜΕΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση elproto-dmp@hmu.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 19η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 16.00.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να διαβάσουν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στον σύνδεσμο https://hmu.gr/proclamation/?id=41 και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gram_synglitou@hmu.gr ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στα 2810-379348 και 2810-379317.