4ο Συνέδριο Ογκολογίας της Διασποράς

15 – 17 Σεπτεμβρίου 2023

Ξενοδοχείο Domotel Kastri, Κηφισιά

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας της Διασποράς

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Hybrid Event