Ρομποτική Χειρουργική Ογκολογία

7 Μαΐου 2022

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά

Με την Επιστημονική Συνεργασία:

Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. “Μεταξά”
Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. “Μεταξά”
Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Α.Ν.Π. “Μεταξά”

Με την Ευγενική Χορηγία