Η Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας στον Ογκολογικό Ασθενή

13-14 Μαΐου 2022

Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

Golden Age Hotel, Αθήνα

Με την Ευγενική Χορηγία