Η Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας στον Ογκολογικό Ασθενή

19 Μαρτίου 2022

Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Για τη παρακολούθηση της Ημερίδας απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Web Scientific Event