Η Προαγωγή της Σεξουαλικής Υγείας στον Ογκολογικό Ασθενή

20 Μαρτίου 2021

Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που θα βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν και μετά τις 27/2/2021).

Διαδικτυακή Εκδήλωση