Πρόληψη και Διάγνωση Νεοπλασιών σε Αυτοπροσδιοριζόμενου Φύλου Άτομα

21 Οκτωβρίου 2023

Golden Age Hotel, Αθήνα

Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.