Πρόληψη και Διάγνωση Νεοπλασιών σε Αυτοπροσδιοριζόμενου Φύλου Άτομα

Οκτώβριος 2022

Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία

Για τη παρακολούθηση της Ημερίδας απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Web Scientific Event