Ολιγομεταστατική Νόσος στο Καρκίνο του Πνεύμονα: Η Συμβολή της Διεπιστημονικής Ομάδας

Διοργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Θα δοθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας. Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Η πιστοποίηση παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Η εγγραφή είναι Δωρεάν.