Ημερίδα Ενημέρωσης σχετικά με τα Οφέλη της Ανοσοθεραπείας και της Στοχευμένης Θεραπείας στον Καρκίνο | Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο

12 Δεκεμβρίου 2020

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί έως και 20 Δεκεμβρίου 2020, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που μπορείτε να βρείτε δίπλα (δεν θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν και μετά τις 12/12/2020).

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Sponsored by