Διεπιστημονική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία Πεπτικού Συστήματος | Οισοφάγος – Στόμαχος – Λεπτό Έντερο

8-9 Δεκεμβρίου 2023

Golden Age, Αθήνα

Ελληνικό Forum Ογκολογίας “EFO”

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Hybrid Event