Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία Πεπτικού Συστήματος | Διαγνωστικά & Θεραπευτικά Διλήμματα

4-6 Νοεμβρίου 2022

Αθήνα

Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας “EΡΕΙΚΟ”

Για τη παρακολούθηση της Ημερίδας απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Hybrid Event