Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία Πεπτικού Συστήματος | Διαγνωστικά & Θεραπευτικά Διλήμματα

12 – 14 Νοεμβρίου 2021

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”, ΜΗΤΕΡΑ

Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας

Υβριδική Εκδήλωση