Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία Πεπτικού Συστήματος | Διαγνωστικά & Θεραπευτικά Διλήμματα

22 – 24 Οκτωβρίου 2021

Titania Hotel Athens

Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που θα βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν τις 22/10/2021 και μετά τις 24/10/2021).

Υβριδική Εκδήλωση