Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία | Καρκίνος Μαστού & Γυναικολογικός Καρκίνος

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια οι σπουδαίες τεχνολογικές πρόοδοι έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες εξελίξεις στη μοριακή βιολογία με την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την κατανόηση των βασικών μηχανισμών της καρκινογένεσης και της άμυνας του οργανισμού προς το «ξένο-non self», με συνέπεια τον θαυμαστό εμπλουτισμό του οπλοστασίου μας έναντι του καρκίνου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η ιατρο-βιολογική επιστήμη έχει επιτύχει να μετατρέψει τη μεταστατική νεοπλασματική νόσο σε μια «χρόνια» νόσο.

Τούτο έχει καταστεί δυνατόν από την επιτυχή συνεργασία των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με ποικίλους επιστήμονες είτε σε επίπεδο εργαστηριακό/ερευνητικό είτε σε επίπεδο κλινικό. Η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς με νεοπλασματική νόσο αποτελεί πλέον ένα κεκτημένο, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στα σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στην καθημερινή μας ιατρική πράξη.

Ο καλά ενημερωμένος κλινικός έχει πολλαπλά εργαλεία για να ταξινομήσει προβλεπτικά και προγνωστικά τη νόσο, να επιλέξει εξατομικευμένα την πιο κατάλληλη και ορθή θεραπευτική προσέγγιση, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο της υπερ- ή υπο-θεραπείας. Όμως, τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και αναπάντητα, γεγονός, το οποίο απαιτεί συνεχιζόμενη και εντατική έρευνα, ενημέρωση αλλά και δυνατότητα ταχείας ενσωμάτωσης της νέας γνώσης στην καθημερινή κλινική ιατρική.

Αποφασίσαμε έτσι να οργανώσουμε το «Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία», συνέχεια της αντίστοιχης περυσινής εκδήλωσης, από το δραστηριοποιούμενο στον Όμιλο ΙΑΣΩ ιατρικό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να αναδειχθούν οι σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου και να υπογραμμισθεί ο ουσιαστικός ρόλος της πολυδιάστατης επιστημονικής αντιμετώπισης του ασθενούς.

Η παρουσία σας θα είναι καταλυτική για τη ευρύτερη συζήτηση τόσο σημαντικών θεμάτων και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες του εν λόγω συνεδρίου.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή

  Επώνυμο (*)

  Διεύθυνση (*)

  TK (*)

  Πόλη (*)

  Χώρα (*)

  Κινητό Τηλέφωνο (*)

  Email (*)

  Όνομα (*)

  Νοσοκομείο/Φορέας (*)

  Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

  Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τριαΆλλο