Μελάνωμα | Εξελίξεις και Προβληματισμοί

2 – 3 Απριλίου 2021

Corfu Mare Boutique Hotel, Κέρκυρα

Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που θα βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν τις 2/4/2021 και μετά τις 3/4/2021).

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPDcredits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Υβριδική Εκδήλωση