Μasterclass | Εξελίξεις στην αντιμετώπιση Λοιμώξεων ανοσοκατασταλμένων ασθενών με νεοπλασία

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ανοσο-Ογκολογίας

  Επώνυμο (*)

  Διεύθυνση (*)

  TK (*)

  Πόλη (*)

  Χώρα (*)

  Κινητό Τηλέφωνο (*)

  Email (*)

  Όνομα (*)

  Νοσοκομείο/Φορέας (*)

  Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

  Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τριαΆλλο