Υγρή Βιοψία: Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαγνωστικών Εργαλείων για Ανίχνευση και Χαρακτηρισμό Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (ΚΚΚ) στο αίμα των ασθενών (JUNBlood))

17 Μαρτίου 2023

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Αίθουσα Παράλληλων Συνεδριάσεων (Ι, 10)

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Με την Ευγενική Χορηγία