Στρες και Ασθένεια: Μηχανισμοί Επίδρασης στην Ψυχική και Σωματική Υγεία

Έναρξη 30 Μαΐου 2022

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιρρέπεια για στρες, την επίδραση του στην ψυχιατρική νόσο, τη σχέση του με διάφορες σωματικές ασθένειες και ειδικότερα με τις νεοπλασίες. Επιπλέον, θα διδαχθούν τα είδη του στρες και την επίδραση του στο ανοσοποιητικό σύστημα.