Συμπληρωματικές Θεραπείες Χρονίως Πασχόντων Ασθενών

Έναρξη 30 Μαΐου 2022

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν βασικές αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας και των συμπληρωματικών θεραπειών και τα είδη των συμπληρωματικών θεραπειών. Επιπλέον θα διδαχθούν τα κυριότερα συμπτώματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις και τις πιο αποτελεσματικές συμπληρωματικές θεραπείες.