Ψυχική Υγεία σε Κοινοτικές Δομές

Έναρξη 30 Μαΐου 2022

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα διδαχθούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία στο τομέα της ψυχικής υγείας και τις συνήθεις ψυχικές διαταραχές που απασχολούν το πληθυσμό σήμερα. Επιπλέον θα αναλυθούν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εντάσσονται στο σύστημα υγείας καθώς και οι δομές ψυχικής υγείας που λειτουργούν στη κοινότητα.