Ολοκληρωμένη Γηριατρική φροντίδα

Έναρξη 30 Μαΐου 2022

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος εστιασμένο στην ολοκληρωμένη φροντίδα γηριατρικών ασθενών αναλύει θέματα σχετικά με την παθολογία και τις επιπτώσεις της γήρανσης.Οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις έννοιες της Ανακουφιστικής Γηριατρικής Φροντίδας. Επιπλέον, θα αναλυθούν διεξοδικά τα συνήθη σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του γηριατρικού πληθυσμού και θα παρουσιαστούν οι ενδεδειγμένες μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Τέλος, θα συζητηθούν τα υπαρξιακά θέματα και οι πνευματικές ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς και η φροντίδα στο τέλος της ζωής.