Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη

Έναρξη 30 Μαΐου 2022

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Η Ανακουφιστική φροντίδα (Α.Φ.) βελτιώνει την ποιότητα ζωής ασθενών που ζουν με μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή ασθένεια αλλά επίσης στηρίζει πολυεπίπεδα τις οικογένειες και τους φροντιστές τους. Προλαμβάνει και ανακουφίζει τον πόνο μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης, ορθής αξιολόγησης και θεραπείας αυτού και των άλλων σωματικών και ψυχοκοινωνικών συμπτωμάτων καθώς επίσης και των πνευματικών αναγκών.Η Ανακουφιστική φροντίδα πρέπει να αποτελεί μέρος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά για την επίτευξη της μέγιστης ωφέλειας από τη θεραπεία, καθώς και τη βελτίωση της επιβίωσης.