Ημερίδα | Νεότερες εξελίξεις στο Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Νεότερα αντιδιαβητικά στοιχεία και πρώιμος έλεγχος μακροαγγειοπάθειας.

Διοργάνωση: Ασκληπιός Διάγνωσις

  Επώνυμο (*)

  Διεύθυνση (*)

  TK (*)

  Πόλη (*)

  Χώρα (*)

  Κινητό Τηλέφωνο (*)

  Email (*)

  Όνομα (*)

  Νοσοκομείο/Φορέας (*)

  Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

  Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τριαΆλλο