Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με ΙΦΝΕ | Κλινικά Περιστατικά

24 – 25 Σεπτεμβρίου 2021

Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Θεραπευτικής του Καρκίνου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Το Συνέδριο λαμβάνει μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Υβριδική Εκδήλωση

Με την Ευγενική Χορηγία της