Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με ΙΦΝΕ | Κλινικά Περιστατικά

17 – 18 Σεπτεμβρίου 2021

Titania Hotel Athens

Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Θεραπευτικής του Καρκίνου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που θα βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν τις 5/3/2021 και μετά τις 5/3/2021).

Υβριδική Εκδήλωση