Εκδήλωση Ενημέρωσης | Παράγοντες Κινδύνου, Νεότερα Δεδομένα στην Πρόληψη και Θεραπεία στον Καρκίνο του Μαστού

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

ΜΕΤΑΞΑ Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο | Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πειραιά

Εκδήλωση Ενημέρωσης