Διαδικτυακή Ημερίδα της Εμβληματικής Δράσης | Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία | ΕΔΙΑΟ

Διοργάνωση: Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογία | ΕΔΙΑΟ

 Για τη παρακολούθηση της Ημερίδας απαιτείται προεγγραφή.

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία αποτελεί μια δράση για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης θεραπείας στις αιματολογικές κακοήθειες, στους συμπαγείς όγκους και στα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου.

Το ΕΔΙΑΟ είναι ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στην αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, με βασική επιδίωξη τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι η αποτίμηση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της δράσης του ΕΔΙΑΟ, τα επόμενα βήματα και οι προοπτικές για το μέλλον και η καθοδήγηση των συνεργαζόμενων ιατρών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.