Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – 9ος Κύκλος Σπουδών Ε.ΑΚ.Ο. | Όγκοι Κεφαλής Τραχήλου & Πνεύμονα

16 – 18 Φεβρουαρίου 2024

Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο.) / Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο
Radisson Blu Park, Αθήνα

Κλειστό Meeting: απευθύνεται αποκλειστικά στους σπουδαστές της Ε.ΑΚ.Ο.

Επιστημονική Εκδήλωση

η Προβολή στο Διαδίκτυο είναι Ευγενική Χορηγία της:

Print