9η Συνάντηση για τα Νέα Δεδομένα στις Θεραπείες για τον Καρκίνο | Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας στην Εξατομικευμένη Ιατρική

3-4 Νοεμβρίου 2023

Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το Συνέδριο λαμβάνει μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Hybrid Event