7η Συνάντηση για τα Νέα Δεδομένα στις Θεραπείες για τον Καρκίνο | Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας στην Εξατομικευμένη Ιατρική

5-6 Νοεμβρίου 2021

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Αθήνα

Hybrid Event