6η Συνάντηση για τα Νέα Δεδομένα στις Θεραπείες για τον Καρκίνο | Ο Ρόλος της Διεπιστημονικής Ομάδας στην Εξατομικευμένη Ιατρική

4 – 5 Δεκεμβρίου 2020

Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα: Για την σύνδεση σας στο link του συνεδρίου πατήστε δίπλα, το button Join Event

2ο Βήμα: Κάντε login με το e-mail που κάνατε την προεγγραφή σας.

3ο Βήμα: Θα σας αποσταλεί στο e-mail σας ένα νέο link. Εάν δεν έχει έρθει μέσα σε λίγα λεπτά, παρακαλώ ελέγξτε και τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam).

4ο Βήμα: Πατήστε και θα γίνει η σύνδεση


Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 14 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί έως και 20 Δεκεμβρίου 2020, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης που μπορείτε να βρείτε δίπλα (δε θα γίνονται δεκτές οι φόρμες που θα συμπληρωθούν πριν τις 4/12/2020 και μετά τις 5/12/2020).

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPDcredits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Διαδικτυακή Εκδήλωση

Sponsored by