6ο Masterclass Γυναικολογικής Ογκολογίας

2023

Μικρό Αμφιθέατρο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το Συνέδριο λαμβάνει μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Υβριδική Εκδήλωση