6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – 8ος Κύκλος Σπουδών Ε.ΑΚ.Ο. | Γυναικολογικός Καρκίνος

17-19 Μαρτίου 2023

Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο.) / Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο
Radisson Blu Park, Αθήνα

Κλειστό Meeting: απευθύνεται αποκλειστικά στους σπουδαστές της Ε.ΑΚ.Ο.

Hybrid Scientific Event