6ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

3-4 Μαρτίου 2023

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Χανίων

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το Συνέδριο λαμβάνει μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς.

Υβριδική Εκδήλωση