6η Συναντηση για νέα δεδομένα στις θεραπείες καρκίνου