5ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

12-14 Οκτωβρίου 2023

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα

Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην Ογκολογία

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Hybrid Event