5ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

8 – 9 Οκτωβρίου 2021

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ, Μαρούσι, Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Το Συνέδριο λαμβάνει μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME, τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) χορηγούνται σε ιατρούς.