5η Συνάντηση για τα νέα δεδομένα στις θεραπείες για τον Καρκίνο: Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας στην εξατομικευμένη ιατρική

Διοργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Θα δοθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου. Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Η πιστοποίηση παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Η εγγραφή είναι Δωρεάν.