5η Νοσηλευτική Ημερίδα Κεντρικής Ελλάδος

12 Απριλίου 2024

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα

Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην Ογκολογία
σε συνεργασία με την Ογκολογική Κλινική, Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΓΝ Λάρισας

Για τη παρακολούθηση της Ημερίδας απαιτείται προεγγραφή