4ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

13-15 Οκτωβρίου 2022

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα

Εταιρεία Κλινικής και Εργαστηριακής Έρευνας στην Ογκολογία

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.