4ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου

19-20 Νοεμβρίου 2021

Golden Age, Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Εστιακής Θεραπείας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Hybrid Event