4ο Διαδραστικό Συμπόσιο Κλινικών Περιστατικών Ουρολογικού Καρκίνου

19-20 Νοεμβρίου 2021

Golden Age, Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Εστιακής Θεραπείας