4ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

26 – 27 Μαρτίου 2021

Χανιά

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σας αποσταλεί, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης, που θα βρείτε δίπλα

Υβριδική Εκδήλωση

Sponsored by