2ο Συνέδριο Ογκολογίας της Διασποράς

1-3 Οκτωβρίου 2021

EverEden Hotel, Ανάβυσσος

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Για τη παρακολούθηση του Συνεδρίου απαιτείται προεγγραφή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχετε συμπληρώσει το 60% του ωριαίου επιστημονικού προγράμματος και τη φόρμα αξιολόγησης.

Sponsored by

GSK_logo 2020
Lilly_gr_logo (1)