2η Ημερίδα Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2. Τι νεώτερο; Πώς θα προσεγγίσουμε το Ευ Ζην.

Θα δοθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες, το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας. Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Η πιστοποίηση παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.

Διοργάνωση: Ασκληπιός Πρόληψις

  Επώνυμο (*)

  Διεύθυνση (*)

  TK (*)

  Πόλη (*)

  Χώρα (*)

  Κινητό Τηλέφωνο (*)

  Email (*)

  Όνομα (*)

  Νοσοκομείο/Φορέας (*)

  Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

  Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τριαΆλλο