2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – 7ος Κύκλος Σπουδών Ε.ΑΚ.Ο. | Υποστηρικτική & Ανακουφιστική Ογκολογία – Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία

25-27 Ιουνίου 2021

Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο.) / Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Κλειστό Meeting: απευθύνεται αποκλειστικά στους σπουδαστές της Ε.ΑΚ.Ο.

Hybrid Scientific Event