1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – 8ος Κύκλος Σπουδών Ε.ΑΚ.Ο. | Βασικές Επιστήμες – Πρόληψη Καρκίνου – Αρχές Άσκησης Ογκολογίας – Κλινικές Μελέτες

21-23 Οκτωβρίου 2022

Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας (Ε.ΑΚ.Ο.) / Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστημίο
Radisson Blu Park, Αθήνα

Κλειστό Meeting: απευθύνεται αποκλειστικά στους σπουδαστές της Ε.ΑΚ.Ο.