Σπάνια Ενδοκρινολογικά νοσήματα και η Διαφορική τους Διάγνωση

scep_EPVE 2014_site banner_980x370_dp

Επιστιμονική Συνάντηση με θέμα τα σπάνια ενδοκρινολογικά νοσήματα και η διαφορική τους διάγνωση

 

Δείτε το πρόγραμμα