Ημερίδα ενημέρωσης σχετικά με τα οφέλη της ανοσοθεραπείας και της στοχευμένης θεραπείας στον καρκίνο το μεταβαλλόμενο τοπίο