Διαιτολογική Υποστήριξη Χρόνιων Πασχόντων

scep_Δ.Υ.Χ.Π. 2015_sitebanner_700x200_dp

Διημερίδα Διαιτολογική Υποστήριξη Χρόνιων Πασχόντων, 17-18 Ιανουαρίου 2015

 

Δείτε το πρόγραμμα